Nabór zgłoszeń do VII edycji konkursu Fund_Akcja przedłużony do 26 lutego!
Wpis

Nabór zgłoszeń do VII edycji konkursu Fund_Akcja przedłużony do 26 lutego!

Nabór zgłoszeń do VII edycji konkursu Fund_Akcja otwarty!!! O grant na realizację projektu mogą ubiegać się niemal wszyscy przedstawiciele społeczności akademickiej: studenci, doktoranci, pracownicy UAM, a także koła naukowe i organizacje studenckie.  Liczy się ciekawy pomysł, innowacyjna formuła i zaangażowanie jak najszerszego grona odbiorców- także spoza Uczelni! W ramach dotychczasowych edycji konkursu Fund_Akcja, Fundacja UAM...

Archeologia – od łopaty do satelitów
Wpis

Archeologia – od łopaty do satelitów

„Archeologia – od łopaty do satelitów” to drugi wykład z cyklu „Przeszłość”, organizowany w ramach Uniwersyteckich Wykładów na Zamku. Odbędzie się 6 lutego 2024 r. o godzinie 18:00 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w Sali pod Zegarem. Przedmiotem wykładu „Archeologia – od łopaty do satelitów” będą współczesne zmiany zachodzące w archeologii, szczególnie w zakresie...

Wręczono stypendia im. dr. Jana Kulczyka
Wpis

Wręczono stypendia im. dr. Jana Kulczyka

W środę, w sali w Collegium Minus UAM, wręczono stypendia im. dr. Jana Kulczyka. Jest nasz najstarszy program, realizowany od 1999 roku, obecnie we współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 roku działa także program Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy. Uroczystość otworzyło przemówienie...

Wykłady na Zamku: Wpływ zlodowaceń na kształtowanie krajobrazu
Wpis

Wykłady na Zamku: Wpływ zlodowaceń na kształtowanie krajobrazu

„Wpływ zlodowaceń na kształtowanie krajobrazu” to temat kolejnego Wykładu na Zamku. Odbędzie się on 16 stycznia 2024 r. o godz. 18:00 na Scenie Nowej w Centrum Kultury Zamek. Wykład wygłosi prof. dr hab. inż. Marek Marciniak z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Wykład „Wpływ zlodowaceń na kształtowanie krajobrazu” rozpoczyna nowy cykl Uniwersyteckich Wykładów na...

Znamy Laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka!
Wpis

Znamy Laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka!

Znamy Laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka! 11 grudnia, Kapituła wyłoniła Laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po rozpatrzeniu przedłożonych Kapitule wniosków, Stypendia im. dr. Jana Kulczyka na rok akademicki 2023/2024 przyznano następującym studentom i doktorantom: Studenci: Natalia Adamska...

Znamy Laureatów Programu Stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – Obywateli Ukrainy!
Wpis

Znamy Laureatów Programu Stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – Obywateli Ukrainy!

Znamy Laureatów Programu Stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – Obywateli Ukrainy 11 grudnia Kapituła Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka, pod przewodnictwem Pani prof. dr hab. Joanny Wójcik – Prorektor ds. studenckich, w skład której wchodzą Przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kulczyk Foundation oraz Fundacji UAM, wyłoniła 11 Stypendystów tegorocznej edycji...

Krzem – pierwiastek życia, młodości i…
Wpis

Krzem – pierwiastek życia, młodości i…

„Krzem – pierwiastek życia młodości i…” to tytuł kolejnego wykładu z cyklu „Uniwersyteckie Wykłady na Zamku”. Wygłoszony zostanie przez prof. dr. hab. inż. Hieronima Maciejewskiego, Prezesa Zarządu Fundacji UAM. Krzem, należący do tej samej 14 grupy układu okresowego co węgiel, jest jednym z najważniejszych pierwiastków, bez którego nasze funkcjonowanie byłoby wręcz niemożliwe. Choć w stanie...

Wszechświat i materia – wykłady na Zamku
Wpis

Wszechświat i materia – wykłady na Zamku

Wykład o w ramach cyklu „Wszechświat i materia” organizowany jest w Centrum Kultury ZAMEK. Jest częścią projektu „Uniwersyteckie Wykłady na Zamku”. 28 listopada o godzinie 18.00 na Scenie pod Zegarem wystąpi doktor  Bartosz Naskręcki z Wydziału Matematyki i Informatyki. Wygłosi wykład pod tytułem „Na barkach gigantów – sztafeta pokoleń w Poznańskiej Szkole Matematycznej”. Uniwersyteckie Wykłady na Zamku...

Uroczystość wręczenia Stypendiów Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla Doktorantów UAM!
Wpis

Uroczystość wręczenia Stypendiów Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla Doktorantów UAM!

22 listopada br.,  w murach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego  przyznano Stypendia Fundacji UAM dla Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wyłoniono 10 Laureatów, którym przyznano nagrody o łącznej wartości 200 000 złotych. Stypendia Fundacji UAM to program z 15-letnią tradycją, w ramach którego przyznano ponad 3 mln zł świadczeń. Od 2008 roku wyłania się Doktorantów z najbogatszym...

Edukacja i przedsiębiorczość w nowym świetle
Wpis

Edukacja i przedsiębiorczość w nowym świetle

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Wydziałem Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 22 listopada br., Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisali w murach Wydziału list intencyjny, którego celem jest m. in. rozwój...