Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów – obywateli Ukrainy

O programie

Fundacja UAM wypłaca Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy od 2014 roku. Pomysłodawcą i inicjatorem tego programu był Jan Kulczyk. Środki na ten cel są obecnie przekazywane Fundacji przez Kulczyk Foundation. Dzięki hojności Pani Dominiki Kulczyk oraz zaangażowaniu Fundacji UAM, Kulczyk Foundation i Uniwersytetu, każdego roku 50 studentów pochodzących z Ukrainy otrzymuje jednorazowe wsparcie w wysokości 3 tysięcy złotych.

Kto może uzyskać wsparcie?

O stypendium mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, studiujący na jednym z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kryteriami przyznawania stypendium są sytuacja materialna studenta oraz wyniki w nauce.

Proces przyznawania stypendiów

Rekrutacja do programu stypendialnego ogłaszana jest zazwyczaj na początku roku akademickiego. Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium składają wniosek w Biurach Obsługi Studentów. Wyboru stypendystów dokonuje Kapituła Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka. Wartość dotychczas przyznanych stypendiów to prawie 750 tys. zł.

Więcej informacji:

Natasza Walewska-Hirsch
+48618294377
e-mail: nataha@amu.edu.pl