O nas

Fundacja UAM

Fundacja UAM została założona z inicjatywy ówczesnego Rektora UAM, prof. dr hab. Bogdana Marcińca, w oparciu o Akt Zawiązania Fundacji, podpisany przez Fundatorów, przedstawicieli instytucji finansowych i gospodarczych oraz Urząd Wojewódzki, 19 września 1990 roku. 8 listopada 1991 r. Fundacja UAM została wpisana do Rejestru Fundacji w Sądzie Rejonowym dla m. Warszawy. Ponad 25-letnia działalność potwierdziła, że Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i działający w jej strukturze organizacyjnej Poznański Park Naukowo-Technologiczny to instytucja nastawiona na twórcze łączenie nauki z gospodarką poprzez m.in. rozwój nowych technologii, specjalistycznych usług badawczych, transfer technologii oraz inicjatywy wspierające innowacyjność regionu.

Cele statutowe (wg Statutu z grudnia 2016 r.)

 • Upowszechnianie

  w kraju lub za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych lub organizacyjnych UAM lub Fundacji UAM

 • Wspieranie

  finansowe lub organizacyjne UAM w działalności naukowo-badawczej,  dydaktycznej, kulturalnej lub sportowej

 • Pomoc

  finansowa i organizacyjna w działaniach inwestycyjnych UAM

 • Prowadzenie

  działalności naukowo-badawczej

 • Kształtowanie

  postaw pro przedsiębiorczych i proinnowacyjnych studentów, doktorantów lub pracowników nauki miasta Poznania lub regionu

 • Wspieranie

  przedsiębiorstw lub jednostek naukowych w transferze technologii, innowacji lub w komercjalizacji wyników prac badawczych

 • Działalność

  na rzecz popularyzowania w środowisku lokalnym nauki lub przedsiębiorczości

Zarząd

Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński

Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Prof. dr hab. Hieronim Maciejewski

Wiceprezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Katarzyna Prętnicka

Członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Dyrektor Operacyjny

Justyna Cięgotura

Członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

dr Dominika Narożna

Członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Menedżer ds. Współpracy z Otoczeniem

Rada Nadzorcza

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Piotr Kuśnierek

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder

Sekretarz Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Członek Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk

Członek Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

Członek Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki

Członek Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Przemysław Trawa

Członek Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Fundatorzy (lub ich prawni następcy)

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Bank Zachodni WBK S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.

Stomil – Poznań S.A.

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Cembrit Production S.A.

Glaxo SmithKline Pharmaceuticals S.A.

Luvena S.A. 

Nivea Polska sp. z o.o.

Historia