O nas

Fundacja UAM

Fundacja UAM została założona z inicjatywy ówczesnego Rektora UAM, prof. dr hab. Bogdana Marcińca w roku 1990. Pięć lat później powstał działający w ramach Fundacji Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT). Ponad 30-letnia działalność potwierdziła, że PPNT FUAM to instytucja nastawiona na twórcze łączenie nauki z gospodarką poprzez m.in. rozwój nowych technologii, specjalistycznych usług badawczych, transfer technologii oraz inicjatywy wspierające innowacyjność regionu.

Cele statutowe (wg Statutu z marca 2020 r.)

 • Upowszechnianie

  w kraju lub za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych lub organizacyjnych UAM lub Fundacji UAM

 • Wspieranie

  finansowe lub organizacyjne UAM w działalności naukowo-badawczej,  dydaktycznej, kulturalnej lub sportowej

 • Pomoc

  finansowa i organizacyjna w działaniach inwestycyjnych UAM

 • Prowadzenie

  działalności naukowo-badawczej

 • Kształtowanie

  postaw pro przedsiębiorczych i proinnowacyjnych studentów, doktorantów lub pracowników nauki miasta Poznania lub regionu

 • Wspieranie

  przedsiębiorstw lub jednostek naukowych w transferze technologii, innowacji lub w komercjalizacji wyników prac badawczych

 • Działalność

  na rzecz popularyzowania w środowisku lokalnym nauki lub przedsiębiorczości

Zarząd

Prof. dr hab. Hieronim Maciejewski

Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

dr hab. inż. Marcin Śmiglak

Wiceprezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

dr hab. Dominika Narożna

Członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Menedżer ds. Współpracy z Otoczeniem

Rada Fundacji

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Przewodnicząca Rady Fundacji

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Zastępca Przewodniczącej Rady Fundacji

Iwona Muszyńska

Członek Rady Fundacji

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Członek Rady Fundacji

Prof. dr hab. Michał Banaszak

Członek Rady Fundacji

Marzena Atkielska

Członek Rady Fundacji

Dr inż. Dariusz Michalak

Członek Rady Fundacji

Tomasz Kobierski

Członek Rady Fundacji

Fundatorzy (lub ich prawni następcy)

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Santander Bank Polska S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.

Stomil – Poznań S.A.

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Cembrit Production S.A.

Glaxo SmithKline Pharmaceuticals S.A.

Luvena S.A. 

Nivea Polska sp. z o.o.

Historia

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstała w rezultacie poszukiwań nowych możliwości twórczego współdziałania nauki, gospodarki i samorządu lokalnego. Ta idea przyświecała jej twórcom od samego początku, czego odzwierciedlenie znajdą Państwo w historii Fundacji.

Koncepcja Fundacji zrodziła się pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, inicjator powstania Fundacji, prof. Bogdan Marciniec, miał okazję przyjrzeć się relacjom nauka-gospodarka-administracja publiczna. W Stanach już wtedy doskonale znano parki technologiczne i naukowe, takie jak Dolina Krzemowa. Na fali przemian gospodarczych i ustrojowych w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych, twórca Fundacji UAM rozpoczął działania zmierzające do promowania w naszym kraju przedsiębiorczości silnie opartej na wiedzy.

Oprócz działań statutowych, takich jak upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), wspieranie finansowe i organizacyjne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, pomoc finansowa i organizacyjna w działaniach inwestycyjnych UAM czy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i kursów szkoleniowych, Fundacja realizuje misję wspierania gospodarki przez transfer technologii i łączenie nauki z biznesem, za pośrednictwem swojej jednostki organizacyjnej – Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Dlaczego Fundacja UAM jest inna od wszystkich?

 • Fundacja UAM należy do najstarszych fundacji uniwersyteckich w Polsce.
 • Nie ma w Polsce Fundacji przy Uniwersytecie o takiej aktywności, podejmującą działalność gospodarczą w takim wymiarze (roczne przychody na poziomie 30 mln zł).
 • W jej strukturach działa pierwszy, najbardziej prestiżowy polski park technologiczny (Poznański Park Naukowo-Technologiczny, PPNT).
 • Poprzez PPNT Fundacja z powodzeniem prowadzi działalność gospodarczą, z której wypracowane środki przeznacza na wsparcie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Nie ma innej uczelnianej Fundacji, która sama prowadzi badania naukowe i na dodatek ma status jednostki naukowej.