Inne wydarzenia popularyzatorskie

Oprócz własnych i współorganizowanych inicjatyw popularyzatorskich, Fundacja UAM włącza się również w inne akcje tego typu. Wśród najważniejszych są:

  • SPiN Day, czyli Międzynarodowy Dzień Centrów Nauki w Polsce

  • Science on Stage czyli Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie

  • Dni Otwarte Funduszy Unijnych