Nasze programy stypendialne

Stypendia dla doktorantów UAM

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów – obywateli Ukrainy

Zostań Fundatorem stypendiów