Wieczory muzyczne w Teatrze Wielkim

Promocja sztuki

Począwszy od roku akademickiego 2012/2013 Fundacja UAM wraz z Teatrem Wielkim w Poznaniu jest organizatorem akcji promocyjnej „Wieczór UAM z Teatrem Wielkim” skierowanej do pracowników i doktorantów UAM oraz pracowników Fundacji UAM.

Promocyjne ceny

W ramach akcji promocyjnej pracownicy i doktoranci UAM, pracownicy Fundacji UAM oraz ich rodziny mogą wybrać się na spektakle operowe oraz przedstawienia baletowe do Teatru Wielkiego w Poznaniu płacąc promocyjne ceny za bilety.