Przedsiębiorczość akademicka

Fundacja UAM

Fundacja UAM, poprzez swoją jednostkę organizacyjną – Poznański Park Naukowo-Technologiczny, aktywnie wspiera uczelnie wyższe w nauczaniu przedsiębiorczości i poszerzaniu wiedzy studentów o praktyczne umiejętności biznesowe potrzebne na rynku pracy.

Współpraca

W ramach współpracy z uczelniami opracowaliśmy i wdrożyliśmy kompleksowy program obowiązkowych lub fakultatywnych zajęć z przedsiębiorczości oraz kreatywności, mający na celu rozbudzenie aktywnej i przedsiębiorczej postawy u studentów, który sukcesywnie realizują eksperci PPNT. Bierzemy udział w wielu projektach z zakresu przedsiębiorczości akademickiej.

Więcej informacji: