Konkurs FUND_AKCJA

Ciekawe projekty

W ramach działalności statutowej Fundacji UAM, od lat wspieramy przedstawicieli środowiska akademickiego w realizacji ciekawych projektów dydaktycznych, czy popularyzujących naukę lub przedsiębiorczość. Promujemy pomysły, zbieżne z celami statutowymi Fundacji UAM, tj. w szczególności służące upowszechnianiu osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych UAM. Wspieramy także inicjatywy z dziedziny kultury i sportu.

Nabór wniosków

Od 2017 roku nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza udostępnianego w ogłoszeniu o naborze wniosków. Nabór wniosków ogłaszany jest co najmniej raz w roku (do końca I kwartału danego roku) na stronie internetowej Fundacji UAM, w zakładce Aktualności. Fundacja UAM wspiera inicjatywy uzupełniające proces badawczy i dydaktyczny (publikacje, konferencje, warsztaty) i działania promujące efekty tego procesu, popularyzujące osiągnięcia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz wspierające działalność kół naukowych, stowarzyszeń, klubów etc., pracujących na rzecz relacji UAM z otoczeniem społecznym w obszarze nauki, kultury i sportu.

Aktualności

W związku z utrzymującą się sytuacją pandemiczną, która utrudniła lub uniemożliwiła Laureatom Konkursu Fund_Akcja 2020 realizację części projektów dofinansowanych w ramach tego Konkursu, Zarząd Fundacji UAM, uchwałą nr Z/2021/01/12/2, zdecydował się odstąpić od organizacji naboru wniosków do konkursu Fund_Akcja w roku 2021.

Więcej informacji:

Katarzyna Prętnicka
tel. +48 728 404 705
e-mail: katarzyna.pretnicka@ppnt.poznan.pl