Stypendia dla doktorantów UAM

O programie

Każdego roku do programu zgłasza się kilkudziesięciu doktorantów, a stypendium otrzymuje 10 z nich. Stypendium w wysokości 2000 zł wypłacane jest przez 10 miesięcy. Od początku istnienia programu stypendialnego Fundacja UAM wsparła już 186 młodych naukowców na łączną kwotę 2.693.000 zł.

Kto może uzyskać wsparcie?

Program stypendialny przeznaczony jest dla doktorantów reprezentujących wszystkie szkoły doktorskie i wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Począwszy od roku 2008/2009 wsparcie finansowe Fundacji otrzymywało rok rocznie kilkunastu uzdolnionych doktorantów wyłanianych na podstawie kryteriów, odzwierciedlających stopień zaangażowania w rozwój nauki, nowatorstwo metod i kierunków badań. Od roku akademickiego 2021/2022 stypendia przyznawane są na nieco odmienionych zasadach. Nowością jest II etap rekrutacji, w którym Kandydaci prezentują przed Kapitułą praktyczny aspekt prowadzonych badań i ich potencjał wdrożeniowy.

Proces przyznawania stypendium

Proces rekrutacyjny rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem roku akademickiego. Aby zgłosić się do programu stypendialnego należy wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie www.fuam.pl. Oprócz danych osobowych oraz podstawowych informacji o doktoracie, formularz zawiera również pytania dotyczące prowadzonej działalności naukowej. Każda pozycja dodawana przez doktoranta w poszczególnych kategoriach (m.in. referat na konferencji krajowej i zagranicznej, artykuły naukowe, udział w grancie badawczym) jest odpowiednio punktowana. Trzeba jednak pamiętać o dołączeniu do formularza skanu dokumentu poświadczającego poszczególne osiągnięcia (np. program konferencji z nazwiskiem i tytułem wystąpienia doktoranta). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doktorantów, I etap rekrutacji do programu stypendialnego odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń Rada Funduszu rozpatruje wnioski i wyłania 20 Doktorantów z najwyższą liczbą punktów, którzy następnie zostają zaproszeni do II etapu rekrutacji. W II etapie Kandydaci prezentują przed Kapitułą, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundacji, Władz Rektorskich UAM oraz Rady Fundacji, a także eksperci PPNT z dziedziny transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, potencjał wdrożeniowy prowadzonych badań i możliwości ich praktycznego zastosowania. Kapituła wyłania 10 Laureatów, którzy otrzymują stypendium w wysokości 20 000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Wszystkich zainteresowanych programem stypendialnym zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji:

Beata Sobkowiak
tel. 61 827 97 50
e-mail: stypendia@ppnt.poznan.pl