Stypendia dla doktorantów UAM

O programie

Każdego roku do programu zgłasza się ponad 100 osób, a stypendium otrzymuje kilkanaście z nich. Stypendium w wysokości 1500 zł wypłacane jest co miesiąc przez cały rok akademicki. Od początku istnienia programu stypendialnego Fundacja UAM wsparła już 150 młodych naukowców na łączną kwotę ponad 2.000.000 zł.

Kto może uzyskać wsparcie?

Program stypendialny przeznaczony jest dla doktorantów reprezentujących poszczególne wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W każdym roku akademickim począwszy od roku 2008/2009 wsparcie finansowe otrzymuje kilkunastu uzdolnionych doktorantów wyłonionych na podstawie kryteriów, które pokazują stopień zaangażowania w rozwój nauki, nowatorstwo metod i kierunków badań, a także ich aplikacyjny charakter.

Proces przyznawania stypendium

Proces rekrutacyjny rozpoczyna się 15 września i trwa do 10 października. Aby zgłosić się do programu stypendialnego należy wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie fundacja.ppnt.poznan.pl. Oprócz danych osobowych oraz podstawowych informacji o doktoracie – tytuł pracy, zakres badawczy, kierunek studiów i wydział, formularz zawiera również pytania dotyczące prowadzonej działalności naukowej. Każda pozycja dodawana przez doktoranta w poszczególnych kategoriach (m.in. referat na konferencji krajowej i zagranicznej, artykuły naukowe, udział w grancie badawczym) jest odpowiednio punktowana. Trzeba jednak pamiętać o dołączeniu do formularza skanu dokumentu poświadczającego poszczególne osiągnięcia (np. program konferencji z nazwiskiem i tytułem wystąpienia doktoranta). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doktorantów, rekrutacja do programu stypendialnego odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń Rada Funduszu rozpatruje wnioski i wyłania najlepszych doktorantów. Ważne kryterium przy rozpatrywaniu wniosków stanowi również ranking tworzony przez dziekanów poszczególnych wydziałów.

Wszystkich zainteresowanych programem stypendialnym zachęcamy do zapoznania się z Zasadami przyznawania stypendiów naukowych Fundacji UAM oraz Wyjaśnieniami do kryteriów oceny wniosków.

Więcej informacji:

Magdalena Strzelewicz
tel. 61 622 69 26
e-mail: magdalena.strzelewicz@ppnt.poznan.pl