Zostań Fundatorem stypendiów

O programach stypendialnych

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od lat wspiera finansowo społeczność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tym przede wszystkim studentów i doktorantów w podejmowanej działalności naukowej i sportowej. Każdego roku przekazujemy na ten cel znaczne środki własne, ale również pieniądze powierzone nam przez hojnych darczyńców.

Wsparcie rozwoju

Jeśli chcesz wesprzeć rozwój kapitału intelektualnego młodych naukowców, zostań Fundatorem stypendiów. Wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem programów stypendialnych pozwala nam na w pełni profesjonalną i kompleksową realizację tego zadania. Sposób dysponowania darowizną jest każdorazowo ustalany z Fundatorem. Przekazując nam środki na stypendia masz pewność, że zostaną one właściwie wykorzystane, a Twoje nazwisko na trwałe dołączy do grona Fundatorów stypendiów, wspierających społeczność UAM.

Więcej informacji:

Katarzyna Prętnicka
tel. 618279719
e-mail: katarzyna.pretnicka@ppnt.poznan.pl