Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

Opracowanie technologii

Aktywna współpraca PPNT ze środowiskiem akademickim i biznesowym pozwala na stworzenie idealnych warunków do rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Dlatego Park to miejsce zarówno dla naukowców, którzy chcą dowiedzieć się jak pozyskać środki na badania, skomercjalizować wyniki swoich analiz czy chronić rozwiązania, jak i dla przedsiębiorców pragnących prowadzić swoje firmy pod okiem ekspertów.

Współpraca

Jako jednostka naukowa PPNT współpracuje z uczelniami i instytutami badawczymi przy realizacji projektów naukowych oraz realizacji bonów na innowacje dofinansowanych ze środków unijnych.

Infrastruktura

Całość uzupełnia nowoczesna infrastruktura, a także przyjazne otoczenie – biura, laboratoria, sale konferencyjne i szkoleniowe, a także bufet oraz przedszkole.

Rozwój firmy

Na terenie PPNT ulokowanych jest blisko 80 innowacyjnych firm korzystających z kompleksowej oferty Parku.

Oferta PPNT

dla nauki

Partner w przeprowadzeniu badań analitycznych oraz opracowaniu nowoczesnych technologii

Pomoc w przygotowaniu wniosków do programu Horyzont 2020

Opracowanie ścieżki komercjalizacji wyników badań

Zajęcia z przedsiębiorczości na uczelniach

Organizacja konferencji – MultiBok

Wizyty studyjne w PPNT