Działalność naukowo-badawcza

Projekty badawcze

Działający w strukturach Fundacji Poznański Park Naukowo-Technologiczny, jako jedyny park naukowo-technologiczny w Polsce, posiada status jednostki naukowej kategorii A, którą przyznało nam Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doceniając tym samym wysoką jakość prowadzonej działalności naukowo-badawczej, wyspecjalizowaną kadrę oraz najnowocześniejszy sprzęt.

Więcej o projektach badawczych:

Laboratoria badawcze

Inkubator Technologii Chemicznych

Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe

Laboratorium Nadkrytycznego CO2

Laboratorium Optymalizacji Procesów Chemicznych

Waste Klaster

Centrum Optyki i Optometrii

Centrum Biotechnologii

Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych

Poznańskie Laboratorium Izotopowe