Doskonałość w nauce-użyteczność w praktyce

O konkursie

Fundacja UAM wraz z działającym w jej strukturach Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym od lat stawia na praktyczny wymiar nauki! W 2019 roku, z okazji 100-Lecia Uniwersytetu Poznańskiego ustanowiliśmy Nagrodę „Doskonałość w Nauce-Użyteczność w Praktyce”, przyznawaną wybitnym Naukowcom UAM, wdrażającym wyniki swoich badań do praktyki gospodarczej lub społecznej.

Kto może zostać Laureatem

 

Konkurs adresowany jest do pracowników badawczo-dydaktycznych UAM posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, których osiągnięcia naukowe cechują się innowacyjnością oraz potencjałem praktycznego zastosowania. Nagrody przyznawane są w 2 kategoriach:

  • Nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki o języku i literaturze,
  • Nauki ścisłe, nauki przyrodnicze.

Kryteriami, na podstawie których Kapituła wyłania Laureatów jest dorobek naukowy (publikacje naukowe, patenty, granty badawcze) oraz sukcesy w zakresie współpracy z biznesem (wdrożenia, udzielone licencje, usługi badawcze, udoskonalanie technologii) lub na rzecz społeczeństwa.

Nabór wniosków

Nabór wniosków do konkursu ogłaszany jest na stronie internetowej Fundacji UAM oraz UAM. Kandydatów na Laureatów zgłaszają Dziekani. Każdy z Dziekanów, może zgłosić 1 Kandydata, wypełniając formularz, w którym należy przedstawić osiągnięcia Kandydata z ostatnich 5 lat.  Oceny zgłoszonych kandydatur dokonuje Kapituła w składzie: Prezes Zarządu Fundacji UAM, Prorektor UAM ds. nauki, Prorektor UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką oraz Przedstawiciel Fundacji UAM.

 

Laureaci Konkursu

Przyznaliśmy już 6 Nagród w łącznej wysokości 150 tys. zł.

Laureaci I Edycji Nagrody „Doskonałość w Nauce-Użyteczność w Praktyce”:

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM,

prof. dr hab. Robert Pietrzak, Wydział Chemii UAM

prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski, Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Laureaci II Edycji Nagrody „Doskonałość w Nauce-Użyteczność w Praktyce”:

prof. UAM dr hab. Jędrzej Kociński, Wydział Fizyki

prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 

Więcej informacji

 

Katarzyna Prętnicka
katarzyna.pretnicka@ppnt.poznan.pl
tel: +48 728 404 705