1 lutego 2016 rozpoczęliśmy prowadzenie projektu o nazwie „Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na rynkach międzynarodowych dla innowacyjnego środka ochrony roślin działającego jako induktor odporności roślin”.

Celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej dla stymulatora systemów odpornościowych roślin, tj. substancji aktywnej nie wykazującej aktywności biologicznej w stosunku do bakterii, wirusów, grzybów, a jedynie powodującej znaczne podniesienie odporności roślin, przez co te potrafią zwalczać infekcje samemu. Działanie odkrytej substancji można określić jako działanie stymulatora systemów odpornościowych roślin lub „szczepionki” dla roślin. Przedmiot projektu stymuluje naturalne systemy odpornościowe roślin przez użycie substancji chemicznych biologicznie aktywnych używanych w bardzo małych dawkach, przez co rośliny mogą odeprzeć atak patogenu (wirusa, bakterii lub grzyba) same, bez potrzeby używania konwencjonalnych środków ochrony roślin, mających za zadanie bezpośrednie zniszczenie patogenów. Rozwiązanie to jest innowatorskie i wyjątkowo ekologiczne, dzięki brakowi ingerencji w różnorodność biologiczną środowiska ze względu na nie eliminowanie patogenów. Pozytywnym efektem projektu w ramach wpływu na środowisko będzie ograniczenie ilości konwencjonalnych środków ochrony roślin używanych w rolnictwie.

Nazwa projektu: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na rynkach międzynarodowych dla innowacyjnego środka ochrony roślin działającego jako induktor odporności roślin

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.04‐30‐0001/1600

Okres realizacji: 01.02.2016 ‐ 31.12.2021

Kwota całkowita projektu: 347 030 PLN

Dofinansowanie: 159 140 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.