Popularyzacja nauki i sztuki

Laboratorium Wyobraźni – pierwsze centrum popularyzacji nauki w Poznaniu

Piknik z Wyobraźnią – największa impreza plenerowa

Wykłady Uniwersyteckie UAM na Zamku

Uniwersytet
otwarty

[Dowiedz się więcej]

Festiwal Nauki i Sztuki

Stoisko na Festynach Rodzinnych UAM

Inne wydarzenia popularyzatorskie

Wieczory muzyczne w Teatrze Wielkim

Festiwal Verba Sacra

Inne inicjatywy