Popularyzacja nauki i sztuki

Laboratorium Wyobraźni – pierwsze centrum popularyzacji nauki w Poznaniu

Piknik z Wyobraźnią – największa impreza plenerowa (zawieszone)

Inne zakończone inicjatywy

Festiwal Nauki i Sztuki

Stoisko na Festynach Rodzinnych UAM

Inne wydarzenia popularyzatorskie