Transfer technologii

Od pomysłu do wdrożenia

Jednym z głównych celów Fundacji UAM jest upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych i przenoszenie wyników badań, oryginalnych pomysłów czy patentów do gospodarki w celu ich praktycznego zastosowania. Eksperci Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM kompleksowo wspierają przedsiębiorców w procesie transferu technologii od momentu pozyskania innowacji, przez wdrożenie i jej rozwój w firmie, po doradztwo biznesowe w zakresie licencjonowania i sprzedaży, a także ochronę patentową w kraju i za granicą.

Transfer technologii

Skupiamy się na ocenie potencjału wdrożeniowego dla badań naukowych, analizie baz patentowych i ocenie możliwości komercjalizacji technologii wraz ze wskazaniem potencjalnych partnerów biznesowych, wyszukiwaniu na uczelniach rozwiązań dla przedsiębiorstw oraz inwestorów i nabywców technologii, wsparciu naukowców w poszukiwaniu zagranicznych i krajowych partnerów do projektów badawczo-rozwojowych oraz komercyjnych inicjatyw.

Europejska sieć wsparcia przedsiębiorców

Dzięki partnerstwu w europejskiej sieci instytucji otoczenia biznesu Enterprise Europe Network (EEN), Fundacja UAM pomaga innowacyjnym przedsiębiorcom nawiązywać międzynarodowe kontakty i rozwijać technologie na arenie międzynarodowej. W ramach działalność EEN promujemy na zagranicznych targach i spotkaniach kooperacyjnych proinnowacyjne technologie i produkty z Polski. Dodatkowo w ramach sieci EEN przedsiębiorcy mogą skorzystać z kompleksowych usług informacyjno-szkoleniowych i doradczych.

Więcej informacji: