FUAM wspiera #ScienceforUkraine

FUAM wspiera #ScienceforUkraine

Misją Fundacji UAM jest wspieranie społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Teraz to studenci i naukowcy uciekający przed wojną w Ukrainie najbardziej potrzebują naszej pomocy. Dlatego wychodząc naprzeciw ich potrzebom Fundacja UAM uruchamia specjalny fundusz pomocowy dla studentów i naukowców z Ukrainy, chcących kontynuować studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub prace naukowo-badawcze w Fundacji UAM.

Solidaryzujemy się z naukowcami, którzy z powodu działań wojennych nie mogą prowadzić swoich badań w macierzystych uczelniach. Dlatego jako jednostka naukowa dysponująca infrastrukturą laboratoryjną, udostępniamy nasze laboratoria ukraińskim doktorantom i naukowcom z tytułem doktora w dziedzinie chemii, aby umożliwić im dalsze prowadzenie badań naukowych. Możesz pomóc nam zrealizować powyższe inicjatywy, wpłacając darowiznę. Zebrane środki zostaną przeznaczone na stypendia dla studentów UAM z Ukrainy  i organizację staży naukowo-badawczych w Fundacji UAM dla ukraińskich naukowców. Razem możemy więcej!

Prosimy o wpłaty na następujący rachunek bankowy:

Odbiorca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bank Odbiorcy: Bank BNP PARIBAS

Numer rachunku: 44 1600 1462 1083 0866 8000 0030

Tytułem: darowizna