„Od Galla do archeogenomiki” – Uniwersytecki Wykład na Zamku
„Od Galla do archeogenomiki. Poznańscy uczeni na tropach początków państwa i dynastii” to ostatni przed wakacjami Wykład Uniwersytecki w Centrum Kultury Zamek.

Wykład wygłosi prof. dr hab. Józef Dobosz z Wydziału Historii UAM. Wstęp wolny.

25 czerwca 2024r., g. 18:00

Sala pod Zegarem, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Początki państwowości polskiej (polańskiej, piastowskiej) giną w pomroce dziejów i od dziesiątków lat wywołują spory, dyskusje, niekończące się pytania oraz wielobarwne hipotezy, domysły i spekulacje. Wynika to przede wszystkim ze szczupłości i niejednoznaczności podstawy źródłowej. Taki stan rzeczy stanowił przez lata impuls do kolejnych dociekań i interpretacji ciągłego stawiania pytań oraz poszukiwania nowych metod badawczych.

Wykład stanowi próbę podsumowania ponad stuletnich dociekań poznańskich uczonych nad genezą polskiej państwowości. W nich początkowo kluczową rolę odgrywały przekazy pisane – symboliczny tytułowy Anonim zw. Gallem – potem wzrastało znaczenie źródeł archeologicznych i ich interpretowania również przy pomocy przyrodoznawstwa. U progu XXI wieku do badania nad początkami Piastów i ich państwa włączyli się przedstawiciele nauk przyrodniczych (archeogenomika).

O wykładowcy

Prof. dr hab. Józef Dobosz – historyk mediewista, profesor na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się dziejami polskiego Kościoła w średniowieczu (szczególnie doby piastowskiej) oraz relacjami polsko-czeskimi w kontekście środkowoeuropejskim. Autor ok. 400 publikacji, w tym 5 monografii, kilkudziesięciu prac pod redakcją, ok. 150 artykułów i ponad 170 haseł słownikowych i encyklopedycznych. Redaktor naczelny kwartalnika „Historia Slavorum Occidentis”. W latach 2008–2012 prodziekan Wydziału Historycznego UAM, w latach 2012–2019 dyrektor Instytutu Historii UAM, a od 2020 roku dziekan Wydziału Historii UAM; Kierownik Zakładu Historii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej od 2020 roku, wcześniej Kierownik Pracowni Bohemistycznej w Instytucie Historii UAM.

Organizatorzy: Centrum Kultury ZAMEK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuFundacja UAMMuzeum UAM