Profesor Tomasz Goslar uhonorowany Medalem Homini Vere Academico!
Profesor Tomasz Goslar uhonorowany Medalem Homini Vere Academico!
3 grudnia br., w PPNT odbyła się uroczysta wizyta Władz Rektorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z okazji 20-lecia działalności Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego. Laboratorium od początku istnienia, działa pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Tomasza Goslara. Zarząd Fundacji UAM, wystąpił do JM Rektor UAM, prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej o uhonorowanie zasług prof. Tomasza Goslara medalem Homini Vere Academico.

Medal Homini Vere Academico jest przyznawany przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu po zasięgnięciu opinii Kapituły, w skład której wchodzą:

  • Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz,
  • Prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski,
  • Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik,
  • Prof. dr hab. Michał Karoński.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar jest wybitnym fizykiem, a także światowym Ekspertem w dziedzinie badań chronologii i mechanizmów dawnych zmian klimatu. Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe (PLR) działające pod kierownictwem Pana Profesora zajmuje się określaniem wieku próbek dla Instytucji z całego świata, w tym np. najważniejszych światowych uniwersytetów jak University of Cambridge, University of Oxford, University of California w Berkeley czy Harvard University. Wśród badanych materiałów zawierających węgiel są między innymi: kości, osady z dna jezior, gleba, ceramika, malowidła naścienne, tkaniny, papier czy pergamin.