Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostarczenie i uruchomienie fabrycznie nowego zestawu urządzeń do testów palności w skład którego wchodzi przepływowy mikrokalorymetr pirolizy i spalania oraz urządzenie do pomiarów wskaźnika tlenowego, a także przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń.

Wszystkie szczegóły dot. zapytania ofertowego znajdują się w  załącznikach.

Oferty należy składać w terminie od dnia 06.05.2021r. do dnia 20.05.2021r. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 27.05.2021r., a informacja o wyniku  i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.fuam.pl

Dodatkowych informacji udziela dr Marcin Przybylak pod numerem telefonu +48 61 827 97 83 oraz adresem e-mail: marcin.przybylak@ppnt.poznan.pl

 

Załączniki: