Wyłoniliśmy laureatów konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”

Podczas dzisiejszej gali w ramach konferencji „Uniwersytet w poszukiwaniu doskonałości”, poznaliśmy wybitnych naukowców z UAMu, którzy przyczynili się do sławy i mocnej pozycji Poznania jako ośrodka naukowego.

Konkurs, którego jesteśmy organizatorem, miał na celu wyłonienie naukowców, którzy w latach 2009-2019 realizowali swoje badania oraz działalność naukową aktywnie i z pożytkiem społeczno-gospodarczym, łącząc naukę z biznesem i wdrażając swoje osiągnięcia naukowe w życie społeczno-gospodarcze. W Jubileuszowym Roku 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, Fundacja UAM pragnie wyróżnić i uhonorować tych, których praca przyczyniła się do sławy i mocnej pozycji Poznania jako ośrodka naukowego, czyli wybitnych naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureaci konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce” to naukowcy UAM, którzy włożyli realny wkład w życie miasta i regionu, od samego początku sprzyjając jego naukowemu, kulturalnemu, społecznemu i gospodarczemu rozwojowi.

Łączna suma nagród pieniężnych to 100 000 zł !

Kapituła konkursowa poszukiwała wyjątkowych ludzi i spośród 10 nominowanych wyłoniła 4 Laureatów:

Prof. Robert Pietrzak – Wydział Chemii UAM – tematyka badawcza związana jest z otrzymaniem absorbentów węglowych oraz modyfikowanych membran polimerowych, które to materiały są z powodzeniem stosowane w szeroko pojętej ochronie środowiska. Dorobek naukowy obejmuje 284 prace naukowe, które w sumie były cytowane ponad 2600 razy.

Dr hab. Krzysztof Dyczkowski – Wydział Matematyki i Informatyki UAM – ekspert w obszarze przetwarzania informacji nieprecyzyjnej w systemach decyzyjnych, widzeniu komputerowym i modelowaniu języka naturalnego.

Prof. Tomasz Kaczmarek – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM – badacz strategii dużych miast, twórca zespołu, który dał podstawy do stworzenia metropolii poznańskiej i jej strategii.

Prof. Jacek Pyżalski – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM – uczestnik i koordynator 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży. Trener w obszarze komunikowania oraz ekspert edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze to agresja elektroniczna, komunikacja w szkole, cyberprzemoc wśród młodzieży.

 

Serdecznie gratulujemy  !