WYDARZENIE: Październikowy Wykład Uniwersytecki na Zamku

WYDARZENIE: Październikowy Wykład Uniwersytecki na Zamku

Zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”. tegoroczny cykl poświęcony jest problemowi wolności.

Spotkanie odbędzie się 10 października o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”.

Wykład wygłosi prof. dr hab. Marian Golka z Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a jego tytuł brzmi:

Narodziny i rozwój wolności

Wolność jest jednym z najważniejszych problemów, zadań i wyzwań człowieka, choć trudno stwierdzić, czy był to problem odwieczny i czy ważny jest dla wszystkich ludzi żyjących we wszystkich kulturach, systemach politycznych i w różnych uwarunkowaniach społecznych oraz gospodarczych.

Treść wykładu obejmuje odległe dzieje tendencji wolnościowych, choć są one trudne do odsłonięcia. Przede wszystkim nie można stwierdzić, kiedy w różnych społecznościach pojawiło się samo wyobrażenie i pojęcie wolności oraz jakie ono mogło nieść skojarzenia. Bez wątpienia pojęcie to nie powstało deus ex machina, lecz tworzyło się stopniowo, a poszczególne pragnienia i działania, zmierzające do osiągnięcia tak czy inaczej rozumianej wolności, wspierane rozważaniami intelektualnymi oraz towarzyszącą im ideologią, współtworzyły długi proces. Choć łatwo tu o pojawienie się skrzywienia europocentrycznego, to jednak wiele przesłanek skłania do uznania, że tendencje wolnościowe są jednym z istotnych składników cywilizacji zachodniej – niezależnie od faktu, że nigdy nie były one powszechne na jej obszarze, ani tym bardziej nie przejawiały się bez oporów albo, że inne obszary świata były ich całkowicie pozbawione. Wykład to oczywiście jedynie spacer po historii idei i działaniach ku wolności.

***
Marian Golka
(ur. 1948) – socjolog, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach zainteresowań cywilizacją współczesną zajmuje się socjologią sztuki, teorią wielokulturowości, problemami globalizacji, konsumpcjonizmu, tożsamości, pamięci społecznej a także przeobrażeniami w komunikowaniu oraz zagadnieniami społeczeństwa informacyjnego; także problematyką wolności. Jest członkiem rad redakcyjnych czasopism socjologicznych oraz komitetów naukowych PAN: Komitetu Nauk o Kulturze oraz Komitetu Socjologii. Ma w dorobku kilka książek, w tym Socjologia kultury (2007, 2013), Socjologia sztuki (2008), Pamięć społeczna i jej implanty (2009), Imiona wielokulturowości (2010), Cywilizacja współczesna i globalne problemy (2012), Samotność i sława (2015).

***
Wykłady Uniwersyteckie na Zamku
to wspólna inicjatywa Fundacji UAM, Centrum Kultury Zamek oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Spotkania odbywają się zawsze w drugi wtorek miesiąca. Dowiedz się więcej o tej inicjatywie. Sprawdź szczegóły dotyczące tegorocznej edycji cyklu.