WYDARZENIA: Otwieramy kolejną edycję Wykładów Uniwersyteckich na Zamku

WYDARZENIA: Otwieramy kolejną edycję Wykładów Uniwersyteckich na Zamku

Już dziś zapraszamy na koleją edycję cyklu pod nazwą UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU, które wspólnie przygotowują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek”. Cykl 2017/2018 rusza 10 października 2017 r. Podobnie jak w minionych latach, wykładowcami będą naukowcy o uznanej renomie z różnych wydziałów Uniwersytetu. Wykłady obywać się będą w drugie wtorki każdego miesiąca i są otwarte dla całej społeczności Miasta Poznania.

UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Fundacji UAM oraz  Centrum Kultury „Zamek”,  stanowiące nawiązanie do przedwojennych Wykładów Otwartych prowadzonych przez pracowników ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego, który w okresie międzywojennym miał swoją siedzibę m.in. w zamku.

Cykl ma co roku inny temat przewodni. Wśród nich znalazły się rozważania na temat wartości,  dostrzegania i pokazywania niewidzialnego, porządku, absolutu, czy błędu.

W nadchodzącym roku motywem wiodącym będzie idea WOLNOŚCI. Pochylą się nad nią badacze z różnych dziedzin nauki, przybliżając słuchaczom w każdym wieku kwestie związane z wolnością państwa, korzystaniem z wolności indywidualnej czy jej ograniczeniami. Czym zatem jest wolność w ujęciu poszczególnych nauk? Jakie są skutki wolności, jej braku lub nadmiaru? Sprawdzimy w trakcie całego roku akademickiego 2017/2018.

Zdjęcie: www.freepik.com