20171128_Fundacja jest partnerem konferncji Odpowiedzialne Badania i Innowacje