Uroczystość wręczenia Stypendiów Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla Doktorantów UAM!
22 listopada br.,  w murach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego  przyznano Stypendia Fundacji UAM dla Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wyłoniono 10 Laureatów, którym przyznano nagrody o łącznej wartości 200 000 złotych.

Stypendia Fundacji UAM to program z 15-letnią tradycją, w ramach którego przyznano ponad 3 mln zł świadczeń. Od 2008 roku wyłania się Doktorantów z najbogatszym dorobkiem naukowym i imponującymi osiągnięciami, a od kilku lat zwraca się uwagę również na praktyczny wymiar ich badań.

W spotkaniu wzięła udział Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bogumiła Kaniewska, która wspólnie z prof. Hieronimem Maciejewskim – Prezesem Fundacji UAM i Dyrektorem PPNT wręczyli nagrody tegorocznym Laureatom.

Spektrum prezentowanych tematów obejmowało zagadnienia z nauk chemicznych, biologicznych, prawnych, astronomicznych, a także nauk o Ziemi i środowisku. Badania Doktorantów będą praktycznie wykorzystane w celach zrównoważonego rozwoju oraz promocji innowacji.

Kryteria, na podstawie których Kapituła Konkursu oceniała kandydatów to: znaczenie badanego problemu dla społeczeństwa lub gospodarki, możliwy wpływ badań na rozwiązanie tego problemu, szanse na wdrożenie opracowywanego rozwiązania czy metody, innowacyjność i wreszcie odniesienie do celów zrównoważonego rozwoju.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny od samego początku stawia na komercjalizację wiedzy. Nie tylko doradza i wspiera w tym zakresie naukowców, ale jako instytucja naukowa, prowadzi prace badawczo-rozwojowe we współpracy z biznesem.