Prof. Hieronim Maciejewski powołany od września br. na Prezesa Fundacji UAM

30 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji UAM, zakończone powołaniem prof. dr. hab. Hieronima Maciejewskiego, dotychczasowego Wiceprezesa, na stanowisko nowego Prezesa Fundacji UAM na kadencję 2021-2025. Profesor jednocześnie zostanie Dyrektorem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Obecny Prezes dr hab. Jacek Guliński kończy swoją kadencję z dniem 30 sierpnia 2021 r.

Podsumowanie kadencji obecnego Dyrektora PPNT i Prezesa  Fundacji UAM, ale i współpracy z władzami jego Alma Mater dostępne tutaj.

Prof. Maciejewski to wybitny chemik oraz wykładowca, twórca nowych technologii, wieloletni Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, uhonorowany  za zasługi dla wynalazczości w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijanie innowacyjności w Polsce. Jest autorem lub współautorem 195 publikacji w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych, jednej książki oraz 12 rozdziałów w książkach. Był lub jest kierownikiem lub główny wykonawcą 29 projektów badawczych. Jego badania są wykorzystywane w przemyśle – jest autorem 98 patentów i zgłoszeń patentowych.

W PPNT aktywnie działa od początku istnienia parku, rozwijając jego strategiczne, w tym przede wszystkim naukowe obszary działalności oraz pełniąc przez wiele lat funkcje Członka Zarządu oraz Zastępcy Dyrektora Parku.

W naszej strategii deklarujemy, że najbliższe lata przeznaczymy na wzmacnianie roli PPNT jako węzła wiedzy i technologii, tak aby korzystały z niego i instytucje otoczenia biznesu, i region, i startupy i dojrzałe firmy szukające wsparcia w ekspansji zagranicznej. Chcemy być znaczącą częścią procesu tworzenia praktycznych, rynkowych innowacji, a żeby to osiągnąć, PPNT musi dbać o atrakcyjne portfolio usług, wysokiej jakości kadrę i żywe kontakty międzynarodowe – zgodnie potwierdzają dr hab. Jacek Guliński oraz prof. Hieronim Maciejewski.