Posiedzenie Rady Fundacji oraz Zgromadzenia Fundatorów
Wpis

Posiedzenie Rady Fundacji oraz Zgromadzenia Fundatorów

21 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji oraz Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów. Podczas posiedzenia Rady Członkowie Zarządu oraz Jolanta Mikołajczak zaprezentowali sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Fundacji UAM za rok 2020. Rada Fundacji jednomyślnie zatwierdziła dokumenty, a także udzieliła Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w ubiegłym roku. Miniony rok finansowy zakończył się dla...

On 22 czerwca 202122 czerwca 2021by