Studencki projekt, który wsparliśmy, został nagrodzony tytułem Wyprawa Roku 2016

Studencki projekt, który wsparliśmy, został nagrodzony tytułem Wyprawa Roku 2016

Studenckie Koło Naukowe Geografów im. St. Pawłowskiego z UAM w Poznaniu zdobyło I nagrodę w konkursie StRuNa w kategorii Wyprawa Roku 2016 za projekt „Transport i modyfikacje osadów w tropikalnym systemie lodowcowym – badania na przedpolu lodowca Charquini Sur w Boliwii”. Wyprawa odbyła się dzięki wsparciu Fundacji UAM, o czym pisaliśmy w sierpniu.

StRuNa (nazwa pochodzi od słów „studencki ruch naukowy”) to konkurs, w którym nagradzani są studenci prowadzący wyróżniającą się działalność naukową, samodzielnie, w ramach kół naukowych lub zespołów badawczych. W styczniu 2017 r. nagrody przyznano po raz szósty.

Wśród laureatów znaleźli się również studenci UAM zrzeszeni w ramach Koła Naukowego Geografów, którzy we wrześniu 2016 r. wyruszyli do Boliwii, aby badać reakcje lodowców tropikalnych na zmiany klimatyczne.

Wyprawa pozwoliła studentom na wykorzystanie zdobytej podczas studiów wiedzy o procesach lodowcowych i metodach tworzenia cyfrowych modeli terenu w praktyce.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i cieszymy się, że mogliśmy być partnerem tej wyprawy!

Autorami zdjęć są: Beata Latos, Tomasz Kurczaba