Rusza rekrutacja na Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla Studentów UAM – obywateli Ukrainy
Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM-Obywateli Ukrainy na rok akademicki 2023/2024.

Celem programu jest wsparcie studentów z Ukrainy, znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Spośród najlepszych studentów UAM pochodzących z Ukrainy (średnia ocen min. 4,5), Kapituła wyłoni 15 Laureatów.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka
  • CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4
  • Wniosek o stypendium (formularz poniżej)
  • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej)
  • Oświadczenie do celów rozliczeniowych (formularz poniżej)

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów (termin złożenia dla studentów określa Wydział).

Dziekani po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 17 listopada 2023 r.

Dodatkowe informacje na temat programu znajdują się tutaj.

Wszelkich informacji dot. rekrutacji udziela:

Natasza Walewska-Hirsch
+48 61 829 43 77
e-mail: nataha@amu.edu.pl

Program stypendialny jest realizowany we współpracy: Fundacja UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kulczyk Foundation

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN STYPENDIUM IM. DR. J. KULCZYKA

JAN KULCZYK SCHOLARSHIP AWARD RULES

KLAUZULA INFORMACYJNA FUNDACJI UAM STYPENDIUM IM. DR. J. KULCZYKA UKRAINA

KLAUZULA INFORMACYJNA UAM STYPENDIUM IM. DR. J. KULCZYKA UKRAINA

WNIOSEK

APPLICATION FORM

OŚWIADCZENIE DO CELÓW ROZLICZENIOWYCH

STATEMENT FOR TAX PURPOSES

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIE DANYCH UKRAINA