Rusza kolejna edycja programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy

 

Rusza kolejna edycja programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy

Fundacja UAM w Poznaniu, obok Kulczyk Foundation oraz UAM jest współorganizatorem programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka. O stypendium mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, studiujący na jednym z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kryteriami przyznawania stypendium jest sytuacja materialna studenta oraz wyniki w nauce.

Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium proszeni są o złożenie wniosku w Biurach Obsługi Studentów do dnia 28.02.2020r.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi poniżej:

Ogłoszenie

Wniosek

Biogram

Wszelkich dodatkowych informacji na temat stypendium udziela Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej, dr Przemysław Rachowiak (rachp@amu.edu.pl).