PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku Living Lab na terenie Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego”: ZP/FUAM/2018/2

PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku Living Lab na terenie Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego”: ZP/FUAM/2018/2

 

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza nieograniczony przetarg na „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku ‘Living Lab’ na terenie Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego”: ZP/FUAM/2018/2. Poniżej znajdują się niezbędne dokumenty dot. przetargu:

FUAM_Formularz_oferty
FUAM_Oświadczenie_innego_podmiotu_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów
FUAM_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu_i_braku_podstaw_do_wykluczenia
FUAM_SIWZ
FUAM_UMOWA
FUAM_Wykaz_cen
FUAM_Wykaz_osób_uczestniczących_w_realizacji_zamówienia
FUAM_Wykaz_wykonanych_robót
Ogłoszenie_o_zamowieniu_BZP

Program Funkcjonalno-Użytkowy: https://share.ppnt.poznan.pl/index.php/s/QV956AW0DRTCk7X

Data publikacji: 30.04.2018
——————————————————————————————-

Aktualizacja: 14.05.2018
FUAM_Living_Lab_wyjasnienia_SIWZ_14052018

Aktualizacja: 18.05.2018
Protokół otwarcia ofert

Aktualizacja: 21.06.2018
informacja_o_uniewaznieniu_21062018