OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Symbol: 563258-N-2019 – przetarg nieograniczony na: Usługi specjalistycznego doradztwa i wsparcia biznesowego dla inkubowanych przedsiębiorstw w ramach projektu Program InQbacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Symbol: 563258-N-2019 – przetarg nieograniczony na: Usługi specjalistycznego doradztwa i wsparcia biznesowego dla inkubowanych przedsiębiorstw w ramach projektu Program InQbacji

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza nieograniczony przetarg na:

Usługi specjalistycznego doradztwa i wsparcia biznesowego dla inkubowanych przedsiębiorstw w ramach projektu Program InQbacji – ZP/FUAM/2019/2.

Termin składania ofert: 9 lipca 2019 do godz. 9:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 25 czerwca 2019

Poniżej znajdują się niezbędne dokumenty dot. przetargu: