Ogłoszenie o zamówieniu – Prototyp interaktywnej wystawy mobilnej LIFE AFTER COAL
Ogłoszenie o zamówieniu – Prototyp interaktywnej wystawy mobilnej LIFE AFTER COAL

Fundacja UAM, w związku z realizacją projektu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL, publikuje ogłoszenie o zamówieniu na:

„Prototyp interaktywnej wystawy mobilnej LIFE AFTER COAL”

Informacje:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru

Prototyp interaktywnej wystawy mobilnej