O FUND_AKCJI w telewizji uniwersyteckiej

o fundakcji w tv_play

FUND_AKCJA to konkurs organizowany przez Fundację UAM, którego celem jest dofinansowanie ciekawych inicjatyw związanych ze środowiskiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza. O szczegółach konkursu mówi prof. Jacek Guliński, Prezes Zarządu Fundacji UAM oraz Katarzyna Prętnicka, odpowiedzialna za jego przebieg.

Relacja ukazała się 10 lutego na platformie platonTV