Konkurs FUND_AKCJA 2017 – ważne informacje

W związku z napływem dziesiątek aplikacji do konkursu FUND_AKCJA 2017 oraz licznymi telefonami dotyczącymi konkursu, uprzejmie informujemy, że Fundacja UAM nie jest agencją rządową, finansującą badania naukowe i dydaktykę na uczelni wyższej ze środków budżetowych (krajowych i europejskich) oraz inwestycje w aparaturę.

Fundacja UAM poprzez konkurs na wsparcie pomysłów społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu chce przy użyciu środków wypracowanych przez własną działalność gospodarczą, niewspółmiernie małych w relacji do budżetów wyżej wymienionych agencji, wesprzeć inicjatywy uzupełniające proces badawczy i dydaktyczny (publikacje, konferencje, warsztaty, wyjazdy krajowe czy zagraniczne) i promujące efekty tego procesu, popularyzujące osiągnięcia Uniwersytetu oraz wspierające działalność kół naukowych, stowarzyszeń, klubów etc., pracujących na rzecz relacji UAM z otoczeniem społecznym w obszarze nauki, kultury i sportu.

Prosimy o zwrócenie uwagi na § 3 Regulaminu Konkursu, dostępnego na stronie internetowej Fundacji UAM.

Aplikacje zbieramy do końca lutego br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca 2017 roku.