GEOpraktyki edycja VII

 

GEOpraktyki edycja VII
W gronie zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Fund_Akcja, znalazła się VII edycja inicjatywy GEOpraktyki. Jest to interdyscyplinarny projekt naukowy zrzeszający studentów i doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach projektu, uczestnicy opracowują indywidualny program badawczy uwzględniający zarówno samodzielne jak i grupowe koncepcje badań naukowych, koncentrujących się wokół obszaru ekspedycji. Warto wspomnieć, że to kolejny raz, kiedy inicjatywa została dofinansowana ze środków PPNT i FUAM – wcześniej, GEOpraktyki zostały nagrodzone w 2017 i 2019 roku.

Założenia projektu jakimi jest jego interdyscyplinarność i międzynarodowy charakter, stanowią o jego dużej aplikacyjności. Wysoki poziom realizacji jest podkreślany na krajowych i międzynarodowych konferencjach, a także nagradzany i wyróżniany w ramach konkursu Studenckiego Ruchu Naukowego na najlepszą Wyprawę Roku (2016, 2017, 2018 i 2019). Wśród głównych celów tegorocznej, już VII edycji projektu GEOpraktyki pt. „W pacyficznym pierścieniu ognia”, jest terenowe rozpoznanie komponentów składających się na olbrzymią różnorodność Indonezji pod kątem oferty turystycznej.

Indonezja, leżąca na terenie Pacyficznego Pierścienia Ognia jest jednym z popularniejszych obszarów dla pasjonatów turystyki wulkanicznej. Badania mają na celu określenie m.in. poziomu przygotowania przewodników wprowadzających turystów w okolice wybranych wulkanów, czy też zbadanie przygotowania regionu do przyjęcia osób zainteresowanych turystyką wulkaniczną. Ponadto, jeden z projektów będzie dotyczył przede wszystkim dziedzictwa kulturowego Indonezji. Głównym aspektem będzie temat pamiątki jako przykładu promocji dziedzictwa kulturowego. Obserwacje będą prowadzone zarówno przy najpopularniejszych atrakcjach turystycznych jak i w miejscach, gdzie dociera bardzo mała liczba turystów. Podczas wyprawy zostaną zrealizowane również projekty, które skupiają się w obszarze zagadnień meteorologii i klimatologii.

Projekt badawczy pt. ,,Zmiany termiczno-higryczne powietrza wraz ze wzrostem wysokości nad zboczami stożków wulkanicznych”. Pomiary temperatury powietrza i wilgotności względnej zostaną wykonane podczas trekkingu na stożki wulkaniczne, których bogactwo na indonezyjskich wyspach jest znaczne. Wymienione elementy meteorologiczne zostaną zmierzone za pomocą stacji pogodowej – Kestrel na różnych wysokościach stożka wulkanicznego. Następnie przeprowadzone zostaną badania terenowe w różnych ekosystemach potrzebnych do obliczenia wskaźników biometeorologicznych: wielkość ochładzająca powietrza (H), wskaźnik stresu cieplnego (HSI), wskaźnik odczuć cieplnych (UTCI), temperatura ochładzania wiatrem (WCT) oraz wskaźnik Humidex. Pomiary zostaną dokonane na obszarach o odmiennych warunkach klimatycznych, aby ocenić wpływ elementów meteorologicznych na ludzki organizm.

W ramach wyjazdu będzie realizowany projekt badawczy, który będzie opierać się na opracowaniu stanowisk badawczych, w których występują geologiczne zapisy współczesnych trzęsień ziemi. Zostanie także zidentyfikowane ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych oraz ich wpływ na tutejszą ludność. W planach jest również ocena tempa denudacji antropogenicznej na wybranych szlakach turystycznych w Indonezji przy wykorzystaniu analizy dendrogeomorfologicznej korzeni typowych drzew, odsłoniętych w wyniku wydeptywania nawierzchni szlaków turystycznych.

Należy wspomnieć również, że Studenci popularyzują naukę (wyniki badań) poprzez szereg prelekcji popularno-naukowych organizowanych w szkołach, ośrodkach kultury, na uczelni oraz wystąpieniach w mediach czy podczas festiwali podróżniczych. W trakcie wyjazdu stają się dumnymi ambasadorami Alma Mater nawiązując kontakty z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckim, studentami, przedsiębiorcami.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

fot. archiwum organizatora