Fundacja UAM otrzymała symboliczny klucz do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako Kluczowy Partner. To wyraz podziękowania i uznania za wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie.

UAM wyróżnił swoich kluczowych partnerów podczas forum ,,Nasz wspólny uniwersytet”. Symboliczne „klucze do UAM” trafiły do siedmiu partnerów Uniwersytetu, którzy w szczególny sposób przyczynili się do promowania uczelni, rozwoju badań i nowych form kształcenia, budowania prestiżu krajowego i międzynarodowego środowiska akademickiego. Fundacja UAM, jako Kluczowy Patner znalazła się wśród tak znamienitego grona jak: Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Poznania, Santander Bank Polska, Microsoft, Kulczyk Foundation oraz CK Zamek.

Fundacja UAM od 30 lat aktywnie współpracuje z Uniwersytetem. Zajmuje się upowszechnieniem osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych lub organizacyjnych. Wspiera Uniwersytet finansowo lub organizacyjne w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, kulturalnej, sportowej, a także w działaniach inwestycyjnych. Co roku funduje stypendia dla doktorantów UAM, sportowców Uniwersytetu czy realizuje program Stypendiów im. dr Jana Kulczyka. Łącznie Fundacja prowadzi 4 programy stypendialne dla UAM.

Z okazji 100-lecia UAM, Fundacja organizuje między innymi konferencję naukową „Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości”.  W jej trakcie zostaną wręczone nagrody dla wybitnych naukowców Uniwersytetu, laureatów konkursu organizowanego przez Fundację UAM, „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”. https://fuam.pl/pl/doskonalosc-w-nauce-uzytecznosc-w-praktyce-konkurs-dla-wybitnych-naukowcow-uam/ Konkurs dedykowany jest naukowcom UAM, którzy w Dekadzie Jubileuszowej UAM 2009-2019, realizując swoje badania oraz działania naukowe chcieli przede wszystkim aktywnie i z pożytkiem społeczno-gospodarczym łączyć naukę z biznesem. Nagroda to łącznie 100 tysięcy złotych. Taką sama kwotę na 100-lecie Uniwersytetu Fundacja przekazała w tegorocznej edycji konkursu Fund_Akcja, skierowanego do społeczności akademickiej. Dodatkowo, w ramach obchodów, Fundacja UAM aktywnie zaangażowała się w powstanie dwóch nowych ławeczek okolicznościowych, na Morasku oraz Szamarzewie.

Fundacja UAM zaangażowała się także w organizację koncertu światowej sławy tenora, Andrea Bocelliego. Artysta w towarzystwie m.in. chórów poznańskich Uczelni zaśpiewa 11 maja 2019 r. na stadionie Inea w Poznaniu.

Poza uroczystymi obchodami Jubileuszu 100-lecia UP, programami stypendialnymi, konkursami oraz realizacją doraźnych zadań, Fundacja UAM rokrocznie organizuje lub współorganizuje takie wydarzenia jak:

Wykłady Uniwersyteckie na Zamku – nawiązujące do tradycji otwartego uniwersytetu,  bezpłatne i dostępne dla każdego wykłady naukowe, pokazujące

zagadnienia nurtujące ludzi od wieków w kontekście nowych odkryć i współczesnych badań.

Festiwal Nauki i Sztuki – Fundacja działa od 1999 roku w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki jako współorganizator i partner współfinansujący przedsięwzięcie.

Wieczory muzyczne w Teatrze Wielkim – Fundacja UAM wraz z Teatrem Wielkim w Poznaniu jest organizatorem akcji promocyjnej „Wieczór UAM z Teatrem Wielkim” skierowanej do pracowników i doktorantów UAM oraz pracowników Fundacji UAM. Mogą oni wybrać się na spektakle operowe oraz przedstawienia baletowe do Teatru Wielkiego w Poznaniu płacąc promocyjne ceny za bilety.

Misję upowszechniania osiągnięć naukowo-badawczych UAM, Fundacja realizuje poprzez działalności Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (www.ppnt.poznan.pl). PPNT świadczy specjalistyczne usługi badawcze i doradcze służące wprowadzaniu nowych technologii. PPNT łączy dwa światy: nauki i biznesu. To pierwszy w Polsce park technologiczny – działa od 25 lat. Specjalizuje się w takich dziedzinach jak chemia, biotechnologia, fizyka oraz IT. Wspiera firmy i naukowców w procesie komercjalizacji, transferze technologii, tworzeniu innowacji i wdrażaniu nowych technologii w firmach. PPNT prowadzi działalność o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym, skupiając się na:

Przedsiębiorstwach – firmy otrzymują wsparcie na każdym etapie rozwoju. PPNT dostarcza rozwiązań i technologii wg potrzeb klienta, zapewnia profesjonalne usługi doradcze, nowoczesną przestrzeń biurową i laboratoryjną wraz z infrastrukturą. Eksperci PPNT wspierają firmy i naukowców w procesie komercjalizacji, wdrażaniu innowacji w firmach, w uzyskiwaniu patentów czy ostatecznym wprowadzeniu technologii na rynek. To doświadczony partner biznesowy. Opracowuje technologie usprawniające działalność przedsiębiorstwa, realizuje także usługi badawcze na zlecenie firm. Park prowadzi fundusz zalążkowy, inwestując w innowacyjne firmy technologiczne.

Nauce – jako jednostka naukowa kategorii A PPNT Fundacji UAM bierze udział w projektach badawczych, prowadzi badania naukowe i opracowuje innowacyjne technologie. Wspiera naukowców w prowadzeniu własnych badań i pozyskiwaniu grantów naukowych.

Użyteczności społecznej – PPNT Fundacji UAM aktywnie realizuje program popularyzacji nauki. Prowadzi pierwsze w Wielkopolsce centrum nauki – Laboratorium Wyobraźni, skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Co roku organizuje Piknik z Wyobraźnią. To największa impreza na otwartym powietrzu i jednocześnie największe bezpłatne wydarzenie plenerowe o charakterze popularno-naukowym dla całych rodzin odbywające się w Poznaniu. Dla dzieci pracowników Fundacji UAM, Uniwersytetu oraz firm zlokalizowanych na terenie PPNT, działa  przedszkole.