„Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”. Konkurs dla wybitnych naukowców UAM

„Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”. Konkurs dla wybitnych naukowców UAM

Rok 2019 jest szczególny dla poznańskiej społeczności akademickiej. Zbliża się bowiem setna rocznica powołania do życia Uniwersytetu Poznańskiego. Poza uroczystymi obchodami, chcielibyśmy uhonorować pracę wybitnych naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dlatego też Fundacja UAM ogłasza konkurs „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”, który startuje już 18 marca 2019 roku.

Dedykowany jest wszystkim tym, którzy w trakcie Dekady Jubileuszowej UAM 2009-2019, realizując swoje badania oraz działania naukowe o charakterze aplikacyjnym, chcieli przede wszystkim aktywnie i z pożytkiem społeczno-gospodarczym łączyć naukę z biznesem.

Zadaniem Dziekanów Wydziałów UAM jest wyznaczenie jednego kandydata na laureata Konkursu, który podlegać będzie ocenie w ramach kryterium naukowego (liczba i rodzaj publikacji naukowych, udział w konferencjach naukowych, udział w badaniach i grantach, złożone wnioski grantowe, ekspertyzy, osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej, recenzje naukowe, wydawnicze) oraz kryterium implementacji wyników badań (uzyskane patenty, wynalazki, wykonane konstrukcje aparatury, osiągnięcia w zakresie wykorzystania badań naukowych w gospodarce oraz praktyce społecznej, osiągnięcia w zakresie współpracy nauki z biznesem).

Kapituła wyłoni nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 laureatów, którym z łącznej puli 100 000 zł adekwatnie do osiągnięć, przyznane zostaną nagrody pieniężne. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 maja 2019 roku podczas gali w ramach konferencji „Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości”.

Patrząc w przyszłość, nie zapominamy o tradycji – takie hasło towarzyszyło Dekadzie Jubileuszowej UAM. Chcemy je zwieńczyć ukazaniem realnego wkładu poznańskiego środowiska akademickiego w życie miasta i regionu, bowiem od samego sprzyja on jego naukowemu, kulturalnemu, społecznemu i gospodarczemu rozwojowi.

Szczegóły konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce” znajdują się w załączonym Regulaminie, a poniżej wskazujemy kilka najważniejszych informacji:

  • Konkurs trwa od 18 marca do 6 maja 2019 roku.
  • Aby zgłosić kandydata, należy pobrać i wypełnić Formularz zgłoszeniowy i do 19 kwietnia 2019 roku przesłać go na adres e-mail: dominika.narozna@ppnt.poznan.pl. Formularz wypełnia tylko Dziekan.
  • Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce” jest Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, której celem statutowym jest m.in. upowszechnianie osiągnięć, w tym w szczególności osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych UAM oraz wspieranie jednostek naukowych w transferze technologii, innowacji i komercjalizacji wyników prac badawczych.

Koordynatorem Konkursu jest dr Dominika Narożna, członek zarządu Fundacji UAM, tel. 61 827 97 74, 539 546 005, e-mail: dominika.narozna@ppnt.poznan.pl.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu_Nagroda Jubileuszowa

Formularz zgłoszeniowy