Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński

Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego