STYPENDIA: Znamy stypendystów programów im. fr. Jana Kulczyka

STYPENDIA: Znamy stypendystów programów im. fr. Jana Kulczyka

12 grudnia w Auli im. Jana Lubrańskiego UAM odbyło się wręczenie stypendiów im. dr. Jana Kulczyka oraz stypendiów im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy, od lat wypłacanych przez Fundację im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Stypendia imienia dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów UAM to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM, realizowany od roku 1999, obecnie we współpracy z Kulczyk Foundation. Z kolei stypendia dla studentów UAM – obywateli Ukrainy przyznane zostały po raz trzeci.

W uroczystym wydarzeniu, podczas którego laureaci zostali oficjalnie przyjęci do grona stypendystów, wziął udział JM Rektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki, który przywitał zaproszonych gości. Głos zabrała również Dominika Kulczyk, Prezes Kulczyk Foundation, a także prof. UAM dr hab. Jacek Guliński, Prezes Fundacji UAM.

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów UAM w roku akademickim 2016/2017 otrzymało 8 laureatów (4 doktorantów oraz 4 studentów). Równocześnie jednorazowe stypendium w wysokości 3 tysięcy złotych zostało przyznane 50 studentom – obywatelom Ukrainy.

Laureaci stypendium im. dr. Jana Kulczyka w roku akademicki 2016/2017