Znamy Laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka!
Znamy Laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka!
6 grudnia br., Kapituła wyłoniła Laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Po rozpatrzeniu przedłożonych Kapitule wniosków, Stypendia im. dr. Jana Kulczyka na rok akademicki 2021/2022 przyznano następującym studentom i doktorantom:

Studenci:

  • Rut Bryl – Wydział Biologii, kierunek: biotechnologia;
  • Aleksandra Krzyżaniak – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, kierunek: etnologia;
  • Ewelina Lange – Wydział Fizyki, kierunek: fizyka;
  • Julia Orłowska – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek: stosunki międzynarodowe.

Doktoranci:

  • mgr Jakub Adamczewski – Szkoła Nauk Społecznych, dyscyplina: pedagogika;
  • mgr Agnieszka Waligóra – Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, dyscyplina: literaturoznawstwo;
  • mgr Michalina Wilkowska – Szkoła Nauk Ścisłych, dyscyplina: nauki fizyczne;
  • mgr Mateusz Żmudziński – Szkoła Nauk Przyrodniczych, dyscyplina: nauki biologiczne.

Fundacja UAM wypłaca Stypendia im. dr. Jana Kulczyka od 1999 roku, co czyni ten program stypendialny najstarszym wśród wszystkich prowadzonych przez Fundację UAM. Program jest realizowany we współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z funduszu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka w latach 1999-2021 PPNT wypłacił w sumie 192 stypendia, o łącznej wartości ponad 2 milionów złotych. Wysokość stypendium, przyznawanego na dziewięć miesięcy roku akademickiego, wynosi 1300 zł miesięcznie dla studentów oraz 2700 zł miesięcznie dla doktorantów.