Znamy Laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka!
Znamy Laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka!

11 grudnia, Kapituła wyłoniła Laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Po rozpatrzeniu przedłożonych Kapitule wniosków, Stypendia im. dr. Jana Kulczyka na rok akademicki 2023/2024 przyznano następującym studentom i doktorantom:

Studenci:

  • Natalia Adamska z Wydziału Matematyki i Informatyki, kierunek matematyka
  • Jakub Łojko z Wydziału Historii, kierunek historia
  • Julia Perła z Wydziału Fizyki, kierunek astronomia
  • Karol Wapniarski z Wydziału Filozoficznego, kierunek filozofia

Doktoranci:

  • mgr Magdalena Bogucewicz ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych – dyscyplina nauki o polityce i administracji
  • mgr Igor Gontarz ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych – dyscyplina nauki prawne
  • mgr Izabela Sobczak ze Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze – dyscyplina literaturoznawstwo
  • mgr Michał Zacharyasiewicz ze Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne

Fundacja UAM wypłaca Stypendia im. dr. Jana Kulczyka od 1999 roku, co czyni ten program stypendialny najstarszym wśród wszystkich prowadzonych przez Fundację UAM. Program jest realizowany we współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z funduszu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka w latach 1999-2023 Fundacja UAM wypłaciła w sumie 212 stypendiów, o łącznej wartości ponad 2,6 miliona złotych. Wysokość stypendium, przyznawanego na dziewięć miesięcy roku akademickiego, wynosi 1300 zł miesięcznie dla studentów oraz 2700 zł miesięcznie dla doktorantów.

laureatów stypendium kulczyka