Znamy Laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka!

Znamy Laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka!

9 grudnia, Kapituła wyłoniła Laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka dla studentów  i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Po rozpatrzeniu przedłożonych Kapitule wniosków, Stypendia im. dr. Jana Kulczyka na rok akademicki 2022/2023 przyznano następującym studentom i doktorantom:

Studenci:

  • Maria Gwit z Wydziału Biologii, kierunek biotechnologia
  • Michał Tomaszewski z Wydziału Historii, kierunek historia
  • Michalina Wesołowska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska
  • Julia Wojciechowska z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej , kierunek gospodarka przestrzenna

Doktoranci:

  • mgr Jakub Buda ze Szkoły Nauk Przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne
  • mgr Aleksandra Leśniewska ze Szkoły Nauk Ścisłych – dyscyplina astronomia
  • mgr Adam Perz ze Szkoły Nauk Przyrodniczych – dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku
  • mgr Alexandra Staniewska ze Szkoły Nauk Humanistycznych – dyscyplina nauki o kulturze i religii

Fundacja UAM wypłaca Stypendia im. dr. Jana Kulczyka od 1999 roku, co czyni ten program stypendialny najstarszym wśród wszystkich prowadzonych przez Fundację UAM. Program jest realizowany we współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z funduszu stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka w latach 1999-2022 Fundacja UAM wypłaciła w sumie 204 stypendia, o łącznej wartości ponad 2,5 miliona złotych. Wysokość stypendium, przyznawanego na dziewięć miesięcy roku akademickiego, wynosi 1300 zł miesięcznie dla studentów oraz 2700 zł miesięcznie dla doktorantów.