FUND_AKCJA: Znamy Laureatów I edycji konkursu

FUND_AKCJA: Znamy Laureatów I edycji konkursu

17 marca wyłoniliśmy Laureatów I edycji konkursu FUND_AKCJA. 22 projekty otrzymały dofinansowanie o łącznej wysokości 137 400,00 zł.

W ramach elektronicznego naboru wniosków do konkursu wpłynęło 131 kompletnych aplikacji z niemal wszystkich wydziałów UAM oraz innych jednostek organizacyjnych. 79% wniosków stanowiły projekty zgłoszone przez studentów, doktorantów i pracowników UAM, a 21% przez organizacje zrzeszające przedstawicieli środowiska akademickiego i działające na rzecz Uniwersytetu.

Komisja Oceny Wniosków wzięła po uwagę kryteria takie jak: zgodność założeń danego projektu z celami statutowymi Fundacji, zakres pozytywnego oddziaływania projektu, poparcie projektu przez władze dziekańskie, wyrażone w opinii wymaganej w toku rekrutacji, pozyskanie przez wnioskodawcę finansowania z innych źródeł i precyzyjne określenie przeznaczenia wnioskowanego dofinansowania.

Ogłaszając otwarty konkurs na dofinansowanie Fundacji UAM chcieliśmy dać równe szanse wszystkim przedstawicielom środowiska akademickiego na pozyskanie wsparcia finansowego, jakiego od lat udzielamy studentom, doktorantom, pracownikom, sportowcom, kołom naukowych, stowarzyszeniom i innym podmiotom działającym na rzecz Uniwersytetu i jego społeczności. Cieszymy się, że I edycja FUND_AKCJI spotkała się z tak dużym zainteresowaniem i tak sprawnie przebiegła – mówi prof. Jacek Guliński, Prezes Zarządu Fundacji UAM.

Wierzymy, że dofinansowanie przyznane przez Fundację UAM pozwoli Laureatom konkursu zrealizować wartościowe przedsięwzięcia, które w realny sposób przyczynią się do realizacji celów naukowo-badawczych, dydaktycznych, popularyzatorskich, kulturalnych, sportowych, a także upowszechniających osiągnięcia aktywnej społeczności akademickiej.

W załączonym pliku przedstawiamy listę Laureatów, którym serdecznie gratulujemy!

Wszystkim, którym tym razem się nie powiodło, zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu FUND_AKCJA, o których będziemy informować na naszej stronie.

Laureaci I edycji konkursu FUND_AKCJA