Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa chromatografu gazowego i materiałów eksploatacyjnych dla Fundacji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty