ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty. Produkcja filmu reklamowego na potrzeby projektu PE4Trans

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przedmiot Zamówienia: Produkcja filmu reklamowego na potrzeby projektu PE4Trans
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: SQMStudio Pietrowski sp.j. (właściciel marki How How), która uzyskała łączną sumę 0,79 punktów.

Do pobrania:
ZAWIADOMIENIE