Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do programu InQbacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługi specjalistycznego doradztwa i wsparcia biznesowego dla inkubowanych przedsiębiorstw w ramach projektu Program InQbacji”.

Pobierz zawiadomienie o wyborze ofert