ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Zamawiający: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przedmiot Zamówienia:
„Prototyp interaktywnej wystawy mobilnej LIFE AFTER COAL”

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę Ekspos Sp. z o.o.