Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Zamawiający: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przedmiot Zamówienia:
Dostarczenie i uruchomienie fabrycznie nowego zestawu urządzeń do testów palności w skład którego wchodzi przepływowy mikrokalorymetr pirolizy i spalania oraz urządzenie do pomiarów wskaźnika tlenowego, a także przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę Spectro-Lab Jan Borkowski.

ZAŁĄCZNIKI:

Zawiadomienie o wyborze oferty