Zapytanie ofertowe z dnia 5.01.2023 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 5.01.2023 R.

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oraz uruchomienie fabrycznie nowej lampy UV do przeznaczenia laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

Oferta powinna być złożona poprzez przesłanie jej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marcin.przybylak@ppnt.poznan.pl. do dnia 16.01.2023 roku.

Dodatkowych informacji udziela dr Marcin Przybylak pod numerem telefonu +48 61 827 97 83.

ZAŁĄCZNIKI

Zapytanie ofertowe z dnia 5.01.2023 r.

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych dostaw